top of page

聯絡我們...

The Mind Project
思言兒童發展及治療中心

 

地址:

​尖沙咀柯士甸道29號18樓

admin@themindprojecthk.com

T  291 55 000 /   F  291 55 223

Whatsapp 677 22 546

本中心職員將會與閣下聯絡以確認查詢/報名事宜。

bottom of page